Konsultationen

Den homøopatiske konsultation

Et typisk behandlingsforløb vil foregå på denne måde:

Første konsultation
Vi aftaler en tid til den første konsultation, som foregår onsdage i Sundhedshuset Humlebæk og tager ca. 1 time. Hvis du ikke har mulighed for at komme i klinikken, finder vi en løsning på det (telefon eller online konsultation).

Inden konsultationen sender jeg et spørgeark til dig, som du bedes udfylde og sende til mig senest 1 døgn før den aftalte konsultation. Spørgearket indeholder spørgsmål om dit hovedproblem (det du kommer for), din sygehistorie, madpræferencer, søvnvaner, hvordan du påvirkes af varme/kulde, medicin/kosttilskud du tager osv. Det er vigtigt, at du bruger tid på at iagttage dine symptomer, og hvad der forværrer/forbedrer dem, så jeg kan vælge det rette homøopatiske middel.

Ved den første konsultation er det vigtigt for mig at få en god fornemmelse af dig som person og få afklaret spørgsmål i forbindelse med de oplysninger, du har sendt til mig inden konsultationen.

Ud fra dine individuelle symptomer vælger jeg det homøopatiske middel, der passer bedst til netop dig. Midlet er som regel i form af en pille/tablet.

Ved behandling af børn foregår det på samme måde som for voksne; jeg møder barnet ved første konsultation og har forinden fået oplysninger om barnet via spørgearket. Herefter aftaler vi, hvordan de følgende konsultationer skal foregå.

Opfølgende konsultationer
Anden konsultation ligger ca. 1 måned efter du/dit barn har taget det homøopatiske middel. Konsultationen foregår som udgangspunkt enten over telefon eller online (fx skype) og tager typisk 30-50 min. Her skal jeg høre, hvordan det er gået siden sidst og vurdere behandlingens effekt. Vores samtale er afgørende for, at jeg kan vurdere om det homøopatiske middel eventuelt skal gentages/gives i en anden dosis, eller et andet middel er indikeret.

Ved den anden konsultation aftaler vi, hvad der skal ske videre frem. For nogle vil det være en ny aftale efter 1-2 måneder og for andre kan det være en aftale om, at kontakte mig, når der er behov igen. Det er meget individuelt, hvad der er brug for. Ved anden eller tredje konsultation vil jeg oftest kunne give en første prognose for det videre forløb, og hvad du kan forvente af behandlingen.

Alle opfølgninger foregår som udgangspunkt over telefon og/eller online (fx skype).

 

.

De homøopatiske midler

Et homøopatisk lægemiddel er fremstillet af mineraler, udtræk fra planter og produkter fra dyr (fx blæk fra en blæksprutte). Midlerne er fremstillet af professionelle farmaceutiske virksomheder, og er uden giftige bivirkninger. De kan indtages af alle, også børn og gravide.

Du kan læse mere om klassisk homøopati på Forenede Naturmedicinere.